Neldent Jesteśmy dumni z poziomu naszej kadry, która dzięki nieustannemu szkoleniu i doświadczeniu zdobywanemu w praktyce jest w stanie zaoferować naszym pacjentom najnowsze techniki leczenia.

Opłata za dokumentację medyczną

2017-05-18

 

Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej zgodne z regulaminem porządkowym oraz ustawą o działalności leczniczej Dz.U.2016 poz. 1638 art. 24

1 strona wyciągu albo odpisu

1 strona kopii albo wydruku

Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych

7 pln

0,2 pln

1,5 pln